لودسل باسکول

لودسل های رویامکاترونیک بنیان دارای نشان ملی استاندارد

لودسل یا حسگر توزین، وزن جسم روی پلتفرم را روی نمایشگر نشان می دهد. به لودسل ها، پایه های صفحه پلتفرم نیز گفته می شود. هر لودسل، دقت و ظرفیت اندازه گیری متفاوتی دارد. برای خرید لودسل باسکول بهتر است ظرفیت مناسبی را با توجه به نیازتان انتخاب کنید. همچنین در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محیط نیز اهمیت زیادی در خرید لودسل دارد. برای جلوگیری از ثبت اضافه بار، طراحی مناسب لودسل را در نظر بگیرید. توجه کنید که لودسل ها، از با اهمیت ترین تجهیزات باسکول هستند که مطابق ولتاژ، فشار وزن وارد شده را به نمایشگر منتقل می‌کنند و بدین ترتیب توزین بار مورد نظر به دست می آید. لودسل ها در انواع مختلفی در دسترس هستند که در زیر به آنها اشاره شده است. برای خرید باسکول با قیمت مناسب با ما در ارتباط باشید.

  • لودسل فشاری
  • لودسل خمشی

سایر تجهیزات باسکول

لودسل-فشاری

لودسل فشاری

لودسل فشاری

لودسل خمشی

لودسل فشاری

اطلاعات مفید: باسکول 20 تنی 

اطلاعات مفید: باسکول تریلی